Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai – Núi Thành – Quảng Nam

                             

Mô tả dự án :

  • Hợp đồng cung cấp vật tư và nhân công bảo trì hệ thống máy ĐHKK cho nhà máy sản xuất xây dựng – Công ty Mapei Việt Nam
  • Địa điểm thi công : Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai – Núi Thành – Quảng Nam

Chi tiết dự án, bảo trì hệ thống ĐHKK bao gồm :

  • Dàn lạnh Cassette 4 hướng
  • Dàn lạnh Cassette 2 hướng
  • Dàn lạnh áp trần

Thời gian thi công bảo trì : mỗi năm 2 lần vào giữa năm và cuối năm